தயாரிப்புகள்

தயாரிப்புகள்

நாம் degummed பட்டு, பட்டு fibroin தீர்வு மற்றும் கரையக்கூடிய lyophilized பட்டு, மாற்றக் கூடிய பொருட்கள் போன்ற varous இயந்திர வலிமை, ஊசி நீரேறிய களி மற்றும் nano- மற்றும் நுண்கோளம், அதே பட்டு fibroin படங்களில் உங்கள் தேவைகள் படி போன்ற மூலப்பொருட்கள் உட்பட பல்வேறு பட்டு fibroin பொருட்கள், வழங்க முடியும் எதிர்ப்பு ஆக்ஸிஜனேற்றங்களை மூடப்பட்டிருக்க படங்கள் மற்றும் ஒப்பனை க்கான கண்ணுக்கு தெரியாத மற்றும் peelable பட்டு fibroin படங்களில் போன்ற குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கு fouctionalized பொருட்கள் போன்ற.

IMG_9432 (1)

WhatsApp Online Chat !